Кои сме ние

Екипът, извършващ компютърна диагностика, се състои отдвама оператори, обучени от фирмата доставчик на оборудването С&M communication & medicine Ltd. & Co. KG (Германия) и лично от Д-р Фолкер Ман и психотерапевт Клаудия Ман.

При необходимост пациентът се насочва към специализирана медицинска консултация с лекари-специалисти в различни области на медицинската практика.


Апаратът отговаря на изискванията на директива 93/42/EC; EN ISO 13485:2003 и е сертифициран от МЕИИ – T?V Рейнска област, Германия под номер M23289207701.

Регистриран в Република България в съответствие с чл. 30 от ЗМИ.