Често задавани въпроси

Каква е точността на този вид изследване?

Точността на изследването е заложена в софтуера на апарата (96%) и се базира на проведени научни медицински изследвания от международен екип учени по предварително заложен модул. Резултатите представляват база данни в програмата на компютъра, който прави сравнително-съпоставителен анализ между тях и изследваното лице. Анализът е на органи и системи, като може да стигне до клетъчно и микроклетъчно ниво .

Какво представлява „квантовата медицина”?

Квантовата медицина представлява направление в развитието на медицината от гледна точка на квантовата теория. Тя е предмет на развитие на медицината за космически цели и този апарат е нейна разработка.

С какво квантовата диагностика се отличава от известните  вече такива (ядрено-магнитен резонанс, компютърен томограф, ултразвуково изследване)?

Отличава се с това, че прави компютърен анализ на енергийните полета на клетъчно и микроклетъчно ниво на принципа на квантовата енергия – доколко една клетъчна система в даден орган е способна или до колко е увредена с оглед функционирането на изследвания орган както самостоятелно, така и в отношение към всички останали органи и системи. Затова и анализът е на  органи, системи и на клетъчно ниво.

Може ли този тип диагностика да ми навреди?

Не, не може да навреди поради принципът му на работа и това е доказан факт от досега проведените изследвания в различните страни, където апарата е въведен като модел за диагностика и мета лечение.

Моите органи ли са на изображението?

Не, на изображението са компютърно моделирани органи, върху които се отразява статуса на вашите.

Вижда ли уредът отсъствието на някои органи?

Не, тъй като информация за него след отстраняването му остава.

Мой познат си направи такава диагностика, без консултация с лекар. Необходим ли е той?

Консултация с лекар е необходима в случай на необходимост от по-задълбочен анализ и обосновка на диагностичната находка, както и прогнозата за мета лечението и/или необходимостта то да бъде допълнено с друг медицински подход

Ще получа ли препоръки след приключване на изследването?

Препоръките ви се дават при първото изследване,  както и при следващите контролни изследвания след приема на енергийно заредената вода и резултатите от метатерапията.

Трябва ли да информирам оператора за лекарствата, които приемам?

Необходимо  е, особено ако те са антикоагуланти, невролептици или антидепресаннти от най-нова генерация.

Защо е необходимо да се подготвя информационно заредена вода, след като се провежда метатерапия за един и същ проблем?

Водата е най-големия носител на енергийна информация, която с помощта на апарата се зарежда моделирано като  алопатия, хомеопатия, фитотерапия, литотерапия. Така, че е необходимо!

Колко сеанса са ми необходими, за да бъда изведен от дадено състояние?

Това зависи от мнението на провеждащия диагностиката и метатерапията и зависи от  здравословно Ви състояние към момента.

Може ли да се диагностицира херния?

Херния като диагноза – не. Диагностицира се физиологично нарушение на органно ниво и в зависимост от състоянието следва консултация с хирург.

Може ли да се диагностицира рак и в кои фази?

При метаанализа, това означава енергийно нарушение на орган или система от органи и в зависимост от това каква насоченост дава метатрона, се стига до съответните заключения.

Може ли да се лекува човек, който е на химиотерапия?

Желателно е и то особено по системата на алопатията и лечнието със сибирско-тибетски екстракти, за които вече отдавна има положителни клинични наблюдения в световната практика.

Може ли да се помогне при наследствени проблеми?

Да, благодарение на модула HUNTER, който позволява да бъде направен алализ – хромозомен, ДНК, фрагменти ДНК и ултраструктура на молукулярно ниво.